• 1848 hősei nemcsak a szabadságért indultak harcba, hanem azért, hogy minden magyar ember élete jobb lehessen. Bár a harc elbukott, a földesurak és jobbágyok világát többet nem lehetett visszaállítani Magyarországon. 1848 hősei máig tartó sikert értek el: felszabadították a hazánkat. Ma újra veszélyben vannak azok az értékek, amikért ők küzdöttek. A márciusi ifjak 12 pontjának többségét ma is fenyegeti a hatalom hiszen a közmédiába cenzúra van és egyetlen párt kezében van a magyar sajtó kétharmada. Ma nincs Nemzeti Bank, csak egy pénzmosoda van, ahonnan milliárdokat szerveznek ki a kiváltságosok maguknak – hogy aztán cégeket vásároljanak és luxusvillákban éljenek. Ma nincs közteherviselés, mert vannak Orbán-cégek, amik egyáltalán nem fizetnek adót, miközben a szegények adója, az áfa a legmagasabb Európában. Ma nincs egyenlőség törvény előtt, Polt Páter szolgál és véd. Szolgál, ha a politikai ellenfelekkel kell leszámolni, és véd, ha kiderül, hogy az Orbán családig ér a bűnszervezet. Nincs felelős minisztérium, sőt, az oktatásnak és egészségügynek még saját minisztériuma sincsen. A Fidesz vissza akarja hozni az úrbéli viszonyokat, ahol a kisemberek dolgoznak, 400 óra túlmunkát végeznek, a fideszes földesurak kertjében pedig napszámosok, közmunkások robotolnak, akiket azzal aláznak meg, hogy azt mondják: meg lehet élni 47 ezer forintból. A magyaroknak 1848-ban is volt választásuk, és ma is van. Megvédhetjük magunkat, és ezzel megvédhetjük Európát is. Követhetjük Párizs és Bécs példáját, ahol százhetvenegy éve megfosztották a jogaiktól az urakat, hogy demokráciát csináljanak – de bele is törődhetünk abba, hogy láncot hordunk kard helyett. Százhetvenegy éve a választás egyértelmű volt: a magyarok lerázták a rabigát, és létrehozták az új Magyarországot. Ma is van választás és vért sem kell hullatni érte 2019. május 26-án. Ma is dönthetünk a szabadság és Európa mellett, és ez a döntés is ki fog hatni a mindennapi életünkre. Most nem a jobbágyokat kell felszabadítani, hanem az országot a mindent eluraló korrupció alól. Ma iskolákba és kórházakba kell fektetni, hogy a magyar nemzetnek legyen jövője. Ma fel kell számolni a rettenetes szegénységet, amibe szándékosan taszítanak négymillió embert, hogy kiszolgáltatottá váljanak a hatalomnak. Ez a feladat, és valljuk, hogy a magyar embereknek joguk van tudni, hogy Orbán és a Fidesz becsapja őket. Nem az európai kereszténydemokrácia védelmére és nem Európa megreformálására, hanem kizárólag a saját és idegen politikai és gazdasági hatalmak kiszolgálására kér felhatalmazást. A szövetségesei elárulására, az ország kifosztására. Mi a „Haza, Szeretet, Európa!” programunkkal és listánkkal ennek az ámokfutásnak akarunk véget vetni. Orbánisztán helyett Európát választjuk. Mi a tisztességes magyar embereket képviseljük itthon és Európában is. Minden másra ott van a Fidesz.
 
A Fidesz kormány kezében lévő Magyar Távirati Iroda a mai (2019.03.10) sajtótájékoztatónkat is el akarta hallgatni: Tömeggyilkos, csecsemőket lemészároló drogbandák felfegyverzéséhez falaz az Orbán-kormány?

Az MSZP Országos Elnökségének állásfoglalása a tudományos élet szabadsága és a Magyar Tudományos Akadémia függetlensége elleni kormányzati támadásokról


Hazája ellen cselekszik, aki zülleszti az oktatási rendszert, aki támadja a tudományos élet szabadságát.
 
Nem szereti a hazáját, aki listázza a szabad gondolkodókat, magyar tudósokat, és nyíltan antiszemita propagandával kelt gyűlöletet, meghamisítja a történelmet.
 
Nincs szabadság és erős Európa ott, ahol egyetemeket üldözhet el, és civil szervezeteket lehetetlenít el a hatalom.
 
Ezért elítéljük az Orbán-kormánynak az elmúlt évek során a köz- és felsőoktatás, a kultúra, a tudomány, a művelődés és általában a szellemi élet, a civil autonómiák területén elkövetett rombolását, a CEU elüldözését, és elfogadhatatlannak tartjuk a kormánynak a Magyar Tudományos Akadémia és kutatóintézetei ellen tervezett erőszakos „átszervezési” lépéseit.
 
A Magyar Tudományos Akadémiát alapító Széchenyi István és a közel kétszáz éves intézmény szellemiségét, vívmányait, értékeit meggyalázó „átszervezési koncepció” képmutató módon hivatkozik az innovációra, a gazdaságosságra és a versenyképességre.
 
A kormányzati „koncepció” valójában a nyers hatalompolitikai érdekeknek, a kritikai gondolkodás elfojtásának, a gazdaság-, társadalom- és humántudományok politikai érdekek szerinti közvetlen irányítás alá kényszerítésének, egyes lobbi csoportok nyers tőkeérdekei kiszolgálásának, a távlatos gazdasági-társadalmi modernizáció lefékezésének, az ország kiszerelő vagy pusztán bedolgozó üzemmé, lebutított, de annál engedelmesebb szolgatársadalommá züllesztésének fedőszövege, ideológiája. Semmi köze továbbá az akadémiai kutatóhálózatban és a felsőoktatásban indokolt szakszerű és folyamatos korszerűsítésekhez.
 
Mindezeken túl sok ezer kutató utcára kerülését is kockáztatja, felgyorsítja a fiatal értelmiségiek kivándorlását és a magyar társadalom, az egész nemzet közműveltségének süllyedését.
 
Az MSZP Országos Elnöksége szolidáris az Akadémiai Dolgozók Fóruma és más szervezetek küzdelmeivel, az állásvesztésre ítélt ezrekkel, és követeli a Magyar Tudományos Akadémia függetlenségét sértő intézkedési tervek azonnali visszavonását.
 
 
Budapest, 2019. március 7.
 
 
 
Dr. Tóth Bertalan
MSZP elnöke